Termeni și condiții

DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele semnificații:

„www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "reprezintă 2 website-uri asupra cărora SC INFO STARTLINE SRLînregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/514/2013, având C.U.I. 26761215, denumit în continuare SC INFO STARTLINE SRL, deține drepturile patrimoniale de autor. Pe www.beauty40plus.com  si www.academiastartline.ro, persoanele fizice și juridice se pot înregistra în condițiile acceptării “Termenilor și Condițiilor”

“Utilizator” înseamnă persoana care se înregistrează pe www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro " si care accepta Termenii și Condițiile, se înscrie prin formularul dedicat și dorește achiziționarea unor servicii sau produse de pe ,,www.beauty40plus.com”  si /sau,,www.academiastartline.ro "

„Produs” înseamnă un bun care este disponibil pentru a fi achiziționat de către Utilizator de pe www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ".

„Serviciile” înseamnă serviciile disponibile pe www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro " pentru a fi achiziționate de către Utilizator.

I. ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-URILOR ,,www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "

Site-urile www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro " „Site-urile, inclusiv orice pagină componentă a acestora sunt puse la dispoziție de SC Iinfo Startline SRL  și pot fi utilizate numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de a utiliza www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "

Prevederile menționate în continuare, respectiv în documentul Termeni și Condiții, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre SC Info Startline SRL, cu sediul social în Bucuresti, Sector 2, Sos. Pantelimon nr 260, Bl 46, Ap. 156, inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/514/2013, având C.U.I. 26761218, și orice persoana (denumita în continuare „Utilizator”) care utilizeaza www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ".

Utilizarea www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro , respectiv înregistrarea ca “Utilizator” și accesarea unor servicii sau produse de pe aceste site-uri presupune capacitatea legală necesară pentru perfectarea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea Site-urilor se constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistenta unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie să încetați imediat utilizarea www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ".

SC Info Startline SRL își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul Contract, modificările urmând a produce efecte la data publicării Contractului modificat  și acceptării de către Utilizator a acestuia. În cazul unor modificări, ele vor fi comunicate Utilizatorilor la adresa de email furnizată de către aceștia.

II.  SERVICIILE DISPONIBILE

Prin www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ", SC Info Startline SRL oferă Utilizatorilor o interfața prin care aceștia pot accesa informații, servicii și produse.

III. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Achiziționarea Serviciilor sau a Produselor de la un alt Utilizator, se face contra cost, în condițiile agreate de către Utilizator

Cumpărarea Produselor și a Serviciilor se poate face prin înregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate.

www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "va lua toate măsurile necesare pentru livrarea corespunzătoare a Produselor și Serviciilor.

Utilizatorul este singurul răspunzător pentru acuratețea și actualitatea informațiilor furnizate pe www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "si  orice alte informații furnizate în executarea prezentului contract.

SC Info Startline SRL , nu răspunde pentru niciun efect pe care îl poate avea completarea eronată de către Utilizator a datelor care i se solicită.

IV. PLATA PRODUSELOR ȘI/SAU A SERVICIILOR

Plata Produselor și/sau a Serviciilor comandate se face de Utilizator către SC Info Startline SRL in contul bancar doar pe baza facturii proforma curizate SSL,  Toate informaţiile privind datele personale vor fi prelucrate exclusiv de catre SC Info Startline SRL.

Toate produsele care apar pe websiteul oficial www.beauty40plus.com”  au garanție de satisfacție pe 30 de zile. Acest lucru însemnând că oricând în primele 30 de zile de la achiziția unuia din produse, vă puteți cere banii înapoi și vă vor fi returnați fără nicio întrebare.

V. LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZAREA www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "

Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza și nici intermedia sau înstrăina în niciun mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio, logo-uri etc.) publicate pe www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ", fără acordul prealabil scris al SC Info Startline SRL

Articolele scrise  de parteneri/colaboratori SC Info Startline SRL apartin SC Info Startline SRL si sunt folosite pe Site-uri fara recompense materiale pentru autorii lor.

SC Info Startline SRL, poate închide oricând contul de utilizator (client) și bloca accesul la informațiile educaționale (traininguri, ebookuri) achiziționate de utilizator, de pe platforma www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro " dacă descoperă că acel cont a încălcat vreuna dintre acțiunile menționate, în fraza de mai jos..

În utilizarea www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro (i)sa nu utilizti aceste Site-uri pntru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale, detalii despre afaceri MLM sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de Produse sau Servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentați ca având o alta identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale.

Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro " a Utilizatorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor legale.

VI. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "solicită Utilizatorilor să se înscrie pe pagina dedicată și să își creeze un cont, daca acest lucru este disponibil, și să finalizeze procesul de înregistrare prin furnizarea unor informații și înregistrarea unui nume de utilizator. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare.

Înregistrarea Utilizatorului în vederea comandării de Produse sau Servicii poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate sau când informațiile sunt insuficiente.

www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "au dreptul de a revizui datele, informațiile și materialele postate în cadrul site-ului și de a îndepărta, discreționar, orice fel de materiale sau date care încalcă condițiile de acces și utilizare ale www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "sau care, în opinia www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ", sunt inacceptabile.

VII. DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

Înregistrarea unui Utilizator în vederea achiziționării sau oferirii unor Produse sau Servicii presupune furnizarea unor informații de bază privind persoana Utilizatorului. www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "va menține confidențialitatea datelor transmise de Utilizatori pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Info Startline SRL este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare și are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează.

Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a SC Info Startline SRL, expediată pe adresa societății sau la adresa de email office@academiastartline.ro.

Prin achiziționarea Produselor sau a Serviciilor, Utilizatorul își exprimă în mod expres și fără rezerve acordul că datele sale cu caracter personal, furnizate către SC Info Startline SRL să fie folosite pentru livrarea Produselor și/sau Serviciilor.

Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "colectează informații statistice despre calculatorul utilizatorilor, inclusiv, daca este cazul, adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser folosind un fișier cookie care este stocat pe hard disk-ul computerului. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe discul dur al computerului și sunt folosite pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Utilizatorul și / sau terțele persoane ce navighează pe Site pot refuza să accepte cookie-uri prin activarea unor setări ale browser-ului, ce va permite să respingă cookie-urile. Cu toate acestea, dacă utilizatorul și / sau terțele părți, ce navighează pe site, selectează această setare, pot fi în imposibilitatea de a accesa anumite părți ale site-ului sau în imposibilitatea de a beneficia de unele servicii.

Cu excepția cazului când utilizatorul și / sau terțele părți ce navighează pe site au ajustat setările browser-ul să refuze cookie-urile, sistemul va emite cookie-uri atunci când vă conectați la Site.

În unele cazuri, împărțim informații despre vizitatorii acestui Site de formă anonimă sau agregat cu terțe părți, ca agenți de publicitate, sponsori sau auditori cu singurul scop de a îmbunătăți serviciile. Toate aceste sarcini de procesare vor fi reglementate în conformitate cu legislația în vigoare și respecta toate drepturile tuturor utilizatorilor privind protecția datelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Aceste Site-uri pot găzdui, de asemenea, propria publicitate, afiliat sau rețele de publicitate. Această publicitate este arătată prin serverele publicitare care de asemenea, folosesc, cookie-uri pentru a afișa conținutul de publicitate legat de utilizatori. Fiecare dintre aceste servere de publicitate are propria politică de confidențialitate, care poate fi găsită pe propriile pagini web.

VIII. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "pot  include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte site-uri nu este o aprobare a acestor site-uri și declarați ca sunteți de acord ca SC Info Startline SRL  nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

IX. DECLINAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

SC Info Startline SRL SRL , respectiv www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro " inclusiv orice angajat sau administrator al acestuia, nu va fi răspunzătoare /raspunzator pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă și pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătura cu utilizarea www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ".

SC Info Startline SRL nu declară și nu oferă nici o garanție că www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro " vor răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit și nici că funcționalitatea www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "va fi neîntreruptă sau fără erori, ca defectele vor fi corectate, că serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect și asupra cărora www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro "nu are nicio influență.

X. DESPĂGUBIRI

Prin utilizarea www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ", Utilizatorul își exprima acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere SC Info Startline SRL,  inclusiv orice angajat, sau administrator al lor, în legătura cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva SC Info Startline SRL, www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ",  inclusiv a angajaților, sau administratorilor acestuia făcută de către o terță parte și care decurge din încălcarea angajamentelor luate de către Utilizator.

SC Info Startline SRL  deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la www.beauty40plus.com”  si ,,www.academiastartline.ro ", codul sursă, baza de date, design-ul site-ului, materialele și clipul de prezentare iar Utilizatorii sau colaboratorii/administratorii/editorii/ angajatii/autorii articolelor nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale SC Info Startline SRL și nici validitatea acestora.

Utilizatorul nu va înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a SC INFO STARTLINE SRL, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de SCInfo Startline SRL. Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Utilizator, acesta va transfera sau cesiona imediat către SC iNFO sTARTLINE SRL drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate SC Info Startline SRL.

XI. NULITĂȚI

Dacă oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanța competenta ca invalidă, ilegala sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

XII. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătura cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, Romania.